Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Odpowiedzialność firmującego działalność gospodarczą podatnika

Firmantem jest osoba, która w związku z prowadzoną na własny rachunek działalnością gospodarczą powinna być podatnikiem, a zataja to, posługując się „tożsamością” innej osoby. Podatnikiem jest więc firmant jako ten, kto rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą i umyślnie działa w zamiarze bezpośrednim zatajenia własnej działalności gospodarczej lub jej rozmiarów, a przez to działanie naraża fiskusa na uszczuplenie podatku. Dodatkowo osoba użyczająca swojej tożsamości odpowiada jako firmujący obok firmanta. Firmujący to często pełnomocnik, konkubent, wspólnik firmanta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?