Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości za zobowiązania podatkowe - OpenLEX

Strzelec Dariusz, Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości za zobowiązania podatkowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości za zobowiązania podatkowe

Przepisy Ordynacji podatkowej jako jedną z kategorii podmiotów ponoszących odpowiedzialność jako osoby trzecie wyliczają dzierżawcę lub użytkownika nieruchomości. Podmioty te mogą ponosić odpowiedzialność za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas trwania dzierżawy lub użytkowania. Ich odpowiedzialność zgodnie z zasadami odpowiedzialności ma charakter odpowiedzialności osobistej tj. odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX