Chojnacka-Kucharska Beata, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych ma spełniać trzy zasadnicze cele. Przede wszystkim służy usunięciu z sądownictwa osób uznawanych za niegodne pełnienia funkcji sędziego, ale także – co nie mniej istotne – jest elementem niezawisłości sędziowskiej, chroni bowiem sędziego przed niezasadnymi zarzutami, które mogą pozostawać w związku ze sprawowaną funkcją. Jest także instrumentem stojącym na straży powagi władzy sądowniczej, gdyż stanowi samokontrolę w strukturze władzy sądowniczej. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych opiera się na zasadzie winy, przy czym w postępowaniu dyscyplinarnym znajdują zastosowanie także inne instytucje prawa karnego materialnego, jak stopień społecznej szkodliwości czynu, reguły wyłączające odpowiedzialność karną, zasady wymiaru kary.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy