Kryczka Sebastian , Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Autor:

Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta

Objęcie policjantów szczególnego rodzaju odpowiedzialnością dyscyplinarną uzasadnia społeczna rola tej formacji, charakter powierzonych zadań, posiadanych uprawnień oraz związane z działalnością Policji publiczne zaufanie. Odpowiedzialność ta służy przeciwdziałaniu patologiom, które mogłyby pozbawić ją wiarygodności w oczach opinii publicznej. Ma to doniosłe znaczenie, ponieważ wiele uprawnień przyznanych Policji dotyczy ingerencji w sferę obywatelskich wolności i praw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX