Roszewska Katarzyna, Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 września 2018 r.
Autor:

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Komentarz omawia rodzaje kar dyscyplinarnych stosowanych wobec nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, organy wymierzające takie kary, tryb postępowania dyscyplinarnego, sposób wykonywania kar dyscyplinarnych oraz dokumentowanie postępowania dyscyplinarnego i instytucji zatarcia kary.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX