Powroźnik Filip, Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 2 maja 2012 r.
Autor:

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Komentarz poświęcony jest analizie zagadnienia odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autor wskazuje charakter i przesłanki odpowiedzialności w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. W dalszej części podane zostały przesłanki uwalniające członków zarządu od tej odpowiedzialności. W ostatniej części komentarza przedstawiono inne podstawy prawne odpowiedzialności członków zarządu niż te wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access