Kappes Aleksander, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki

Spółka komandytowa, w której w roli komandytariusza występuje spółka z o.o., jest niezmiernie popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej atrakcyjność polega przede wszystkim na połączeniu braku osobistej odpowiedzialności komandytariuszy z jednoczesnym zapewnieniem im pełnej kontroli nad zarządzaniem spółką. Wspólnikiem prowadzącym sprawy sp.k. jest spółka z o.o., w której wspólnikami są komandytariusze. Jednak zarząd spółki z o.o. podlega osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o., chyba że wykaże, iż we właściwym czasie zgłosił wniosek o upadłość spółki. Artykuł niniejszy odnosi się do relacji pomiędzy odpowiedzialnością spółki z o.o. (będącej komplementariuszem) za zobowiązania sp.k. a odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki z o.o. i sp.k. Szczególnie istotne jest, kiedy zarząd spółki z o.o. powinien zgłosić wniosek o upadłość tej spółki, by uchronić się przed odpowiedzialnością za jej zobowiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX