Odpowiedzialność cywilnoprawna projektanta - OpenLEX

Golat Rafał, Odpowiedzialność cywilnoprawna projektanta

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność cywilnoprawna projektanta

W związku z realizacją prac projektowych przez projektantów często dochodzi do naruszenia praw autorskich, które z reguły skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną. Chodzi zasadniczo o dwa rodzaje odpowiedzialności, czyli odpowiedzialność kontraktową, związaną z nienależytym wykonywaniem umowy oraz odpowiedzialność ustawową, którą ponoszą osoby naruszające cudze prawa autorskie bez względu na to, czy naruszający i uprawniony związani są jakimkolwiek stosunkiem umownym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX