Zawadzka-Filipczyk Paulina, Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy za wypadek przy pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor:

Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy za wypadek przy pracy

Świadczenia z ustawy wypadkowej nie wyczerpują możliwości dochodzenia przez pracownika roszczeń z tytułu szkody doznanej w wyniku wypadku przy pracy. Istnieje cywilnoprawna podstawa odpowiedzialności pracodawcy w sytuacji, gdy świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie rekompensują w całości poniesionej przez pracownika szkody.

W niniejszym komentarzu omówione zostały przesłanki warunkujące pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności cywilnej, charakter i podstawy tej odpowiedzialności, jak również formy roszczeń, z jakimi może wystąpić pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX