Ćwiek Piotr, Odpowiedzialność cywilna za naruszenia obowiązku ochrony środowiska – deliktowa i na zasadzie ryzyka

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność cywilna za naruszenia obowiązku ochrony środowiska – deliktowa i na zasadzie ryzyka

Przedmiotem prezentowanego komentarza jest omówienie zasad odpowiedzialności cywilnej w ochronie środowiska. Autor wyjaśnia definicje używanych w prawie cywilnym pojęć takich jak: środki cywilnoprawne, odpowiedzialność deliktowa i na zasadzie ryzyka, zasady współżycia społecznego. W komentarzu warto zwrócić uwagę na przytaczane najnowsze orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX