Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność cywilna w ochronie środowiska - Spory sąsiedzkie i roszczenia odszkodowawcze

Komentarz poświęcony jest odpowiedzialności cywilnej za naruszenia przepisów ochrony środowiska. Omówione zostaną w nim zagadnienia związane z prawem sąsiedzkim regulującym treść i wykonywanie prawa własności w zakresie negatywnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie oraz ochroną dóbr osobistych zagrożonych bezprawnym naruszeniem przepisów z zakresu ochrony środowiska regulowanych przepisami ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c., a także zasady roszczeń odszkodowawczych wynikających z roszczeń negatoryjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?