Odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy za szkody wyrządzone pacjentowi w związku ze stosowaniem przymusu - OpenLEX

Śliwka Marcin, Odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy za szkody wyrządzone pacjentowi w związku ze stosowaniem przymusu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy za szkody wyrządzone pacjentowi w związku ze stosowaniem przymusu

Komentarz opisuje zakres odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy za szkody wyrządzone pacjentowi w związku ze stosowaniem przymusu. Przedstawiono podstawy prawne stosowania przymusu wobec pacjenta oraz przesłanki odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy za szkody związane ze stosowaniem przymusu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?