Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych posiadających osobowość prawną za szkody wynikłe z naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Komentarz porusza problematykę odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych posiadających osobowość prawną za szkody wynikłe z naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Omówiono ewolucję odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej oraz odpowiedzialność cywilną zakładu opieki zdrowotnej za bezprawne nieudzielanie świadczenia zdrowotnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?