Brzezińska Alicja, Odpowiedzialność cywilna nauczycieli - zasady ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność cywilna nauczycieli - zasady ogólne

Komentarz poświęcony jest ogólnym zasadom odpowiedzialności cywilnej za zawinione i niezawinione działania, których skutkiem są zdarzenia na terenie szkoły. Autorka koncentruje się na wyjaśnieniu przesłanek odpowiedzialności, pojęć takich jak szkoda, zdarzenie, związek przyczynowo - skutkowy oraz rodzajów odpowiedzialności – kontaktowej i deliktowej. Opracowanie zawiera również szczegółową interpretację zakresu odpowiedzialności nauczyciela za ucznia pozostającego pod opieką i nadzorem nauczyciela w sytuacji, gdy powoduje on szkodę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX