Kamieński Grzegorz, Odpowiedzialność cywilna i karna za zarażenie koronawirusem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Odpowiedzialność cywilna i karna za zarażenie koronawirusem

Rozprzestrzeniająca się epidemia COVID-19 powoduje, że w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się pytania o możliwość wystąpienia z powództwem o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu zarażenia koronawirusem czy też o odpowiedzialność karną z tego tytułu. Niniejsza analiza stanowi komentarz do aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych w tej materii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX