Molis Janusz, Odpowiedzialność banku za udzielenie kredytu podmiotowi niemającemu zdolności kredytowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność banku za udzielenie kredytu podmiotowi niemającemu zdolności kredytowej

W komentarzu opisano niebezpieczne sytuacje związane z utratą płynności finansowej kredytobiorcy. Jeżeli wskutek czynności prawnej dochodzi do pokrzywdzenia wierzycieli banku (w szczególności deponentów), każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, jeżeli bank działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX