Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia onlie „Gospodarowanie odpadami w czasie epidemii koronawirusa”

1. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał interpretację, że odpady z kwarantanny mają być odbierane normalnie, natomiast wojewoda nakazał ich odbiór co 10 dni, kogo słuchać?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że obowiązujące źródła prawa zostały wymienione w art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., dalej: Konstytucja RP. Przepis ten w ust. 1 stanowi, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego (art. 87 ust. 2Konstytucji RP). W przepisie tym nie wymieniono wytycznych czy interpretacji, a zatem ich stosowanie jest dobrowolne i stanowi jedynie kierunek postępowania, a nie obowiązujące procedury. Kwestia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych znajduje się w kompetencji rady gminy, czyli jej zmiana musi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?