Odpłatność za leki - OpenLEX

Zimna Tamara, Odpłatność za leki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Odpłatność za leki

Komentarz opisuje zagadnienie odpłatności za leki. Omówiono przesłanki bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz zaopatrzenia w leki osób nieposiadających uprawnień z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przedstawiono także reguły ponoszenia przez pacjentów ubezpieczonych opłaty ryczałtowej za leki, szczególne uprawnienia do zaopatrzenia w leki przysługujące poszczególnym grupom pacjentów (m.in. honorowym dawcom krwi, inwalidom wojennym itp.) oraz obowiązek apteki poinformowania o możliwości nabycia innego leku („zamiennika”).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX