Skrzypska Dorota, Odpisy aktualizujące należności w jednostkach sfery budżetowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpisy aktualizujące należności w jednostkach sfery budżetowej

Niniejszy komentarz, omawia zasady tworzenia oraz ewidencję księgową odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX