Odmowa wpisu do księgi wieczystej przez referendarza sądowego - OpenLEX

Mejka Anna, Odmowa wpisu do księgi wieczystej przez referendarza sądowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Odmowa wpisu do księgi wieczystej przez referendarza sądowego

Wpis do księgi wieczystej dokonywany jest na wniosek. Z uwagi na szczególny charakter postępowania wieczystoksięgowego wniosek ten winien być sformułowany starannie i poparty właściwymi dokumentami. W komentarzu zostały umówione kognicja sądu wieczystoksięgowego i przesłanki oddalenia wniosku o wpis do księgi wieczystej oraz przedstawione wskazówki, jakich omyłek należy się wystrzegać, aby wniosek o wpis nie został uznany za bezzasadny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX