Kamińska Agata, Odmowa udzielenia urlopu na żądanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odmowa udzielenia urlopu na żądanie

Komentarz dotyczy urlopu na żądanie, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej zasad jego udzielania, w tym odmowy udzielenia oraz odwołania z urlopu na żądanie. Instytucja urlopu na żądanie budzi szereg wątpliwości w doktrynie oraz praktyce. W kodeksie pracy nie rozstrzygnięto bowiem wprost i w sposób wyczerpujący o zakresie stosowania do urlopu na żądanie przepisów kodeksu pracy dotyczących urlopów zwykłych. Niniejszy komentarz ma na celu omówienie wątpliwych kwestii oraz zaprezentowanie przyjętej przez Sąd Najwyższy linii orzeczniczej w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX