Bartosiewicz Adam, Odliczenia od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - wykazywanie w dokumentacji podatkowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odliczenia od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - wykazywanie w dokumentacji podatkowej

Podatnicy opodatkowani w formie zryczałtowanej mają prawo do korzystania z większości odliczeń podatkowych, jakie służą podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych. W ich przypadku jednakże odliczenia przyjmują odpowiednio postać: odliczeń od przychodu (a nie od dochodu) oraz odliczeń od ryczałtu. Od kilku już lat typowe ulgi podatkowe są systematycznie likwidowane. Należy jednak pamiętać, że obok odliczeń dokonywanych w ramach ulg podatkowych funkcjonują także odliczenia o charakterze technicznym – w tym przede wszystkim odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz odliczenia od podatku (ryczałtu ewidencjonowanego) składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonywane odliczenia powinny być na bieżąco wykazywane w ewidencji prowadzonej przez podatnika. Właśnie na tle wykonywania obowiązku dokumentacji powstają w praktyce pewne wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX