Krywan Tomasz, Odliczanie proporcjonalne w trakcie roku podatkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Odliczanie proporcjonalne w trakcie roku podatkowego

Odliczenie proporcjonalne (częściowe) służące ustalaniu kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w przypadkach, gdy podatek ten dotyczy zakupów związanych jednocześnie z wykonywaniem czynności opodatkowanych, jak i czynności zwolnionych od podatku jest jedną z instytucji sprawiających podatnikom VAT najwięcej kłopotów w praktyce. W niniejszym komentarzu Autor przedstawia zagadnienia związane z przesłankami stosowania odliczenia proporcjonalnego, ustalaniem i szacowaniem proporcji, ewidencją prowadzoną przez podatników stosujących odliczenia proporcjonalne oraz odliczeniem częściowym w deklaracji VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX