Sługocka Martyna, Odległość budynku do lasu od 1 stycznia 2018 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Odległość budynku do lasu od 1 stycznia 2018 r.

Sytuowanie budynku w pobliżu lasu od dawna sprawiało wiele trudności inwestorom. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują w tym zakresie nowe przepisy, które w założeniu miały ułatwić realizację inwestycji. W praktyce jednak zawiłość nowych przepisów utrudnia ich stosowanie. Dodatkowo wypracowane przez lata stanowisko sądów administracyjnych stało się nieaktualne. Komentarz wyjaśnia w jaki sposób należy prawidłowo lokalizować budynek w pobliżu lasu. Szczególną uwagę zwrócono na sytuację inwestora w momencie sprzeczności postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obecną regulacją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX