Oddanie państwowych gruntów pokrytych wodami w użytkowanie w praktyce notarialnej - OpenLEX

Kozłowski Marcin, Oddanie państwowych gruntów pokrytych wodami w użytkowanie w praktyce notarialnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Oddanie państwowych gruntów pokrytych wodami w użytkowanie w praktyce notarialnej

Oddawanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami w użytkowanie następuje na podstawie umowy, w której grunty te za odpłatnością są oddawane w użytkowanie w zamian za realizację przedsięwzięć opisanych w przepisach Prawa wodnego. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie charakteru wskazanej umowy – jej strony przedmiotowej i treści, a także strony podmiotowej i formy. W sposób szczególny zwrócono uwagę na warunki, jakie należy spełnić, aby grunt pokryty wodą móc objąć w użytkowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX