Karkoszka Piotr, Odbiór robót budowlanych przez zamawiającego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Odbiór robót budowlanych przez zamawiającego

W komentarzu omówiono przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego regulujące procedurę odbioru robót budowlanych zgłoszonych przez kierownika budowy jako ukończone oraz postępowanie administracyjne w sprawie dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania. Wskazano istotne różnice między odbiorem końcowym – procedurą zamykającą proces budowlany, a postępowaniem poprzedzającym dopuszczenie obiektu od użytkowania, które może być wszczęte dopiero po zamknięciu procesu budowlanego lub w przypadku obiektu warunkowo dopuszczanego do użytkowania – zasadniczej części tego procesu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX