Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Od 7 września zmiany w kodeksie pracy

7 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniła w kodeksie pracy przepisy dotyczące równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingu, wydawania świadectw pracy i terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?