Ochronny charakter przepisów o czasie pracy - OpenLEX

Rycak Magdalena, Ochronny charakter przepisów o czasie pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ochronny charakter przepisów o czasie pracy

Ustawodawca, ustalając dopuszczalny wymiar czasu pracy, wyznacza zakres podporządkowania czasowego pracownika w procesie pracy. Zakres ten poszerzony jest dodatkowo przez takie instytucje, jak praca w godzinach nadliczbowych, dyżur, czy podróż służbowa. Pozostały czas składa się na czas pozazawodowy, służący realizacji konstytucyjnego prawa do wypoczynku. Komentarz podejmuje problematykę odpoczynku od pracy, jego rodzajów i wymiaru. Omówiono ponadto uprawnienia pracowników związane z pracą w niedzielę, a także wybrane systemy czasu pracy

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX