Brzezińska Alicja, Ochrona zwierząt łownych – gospodarka łowiecka

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona zwierząt łownych – gospodarka łowiecka

W publikowanym komentarzu omówiono zagadnienia związane z gospodarką łowiecką, ze szczególnym uwzględnieniem zasad planowania łowieckiego i ochrony zwierząt objętych ochroną gatunkowa i łownych. Autorka omawia zakres obowiązków dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich związanych z ochroną zwierząt, wyjaśnia na czym polega planowanie łowieckie w odniesieniu do sporządzania wieloletnich planów łowieckich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX