Jerzy Janusz, Ochrona zadrzewień - usuwanie drzew z pasa drogowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Ochrona zadrzewień - usuwanie drzew z pasa drogowego

Publikowany komentarz jest jednym z cyklu opracowań dotyczących zagadnienia usuwania drzew i krzewów. Autor szczegółowo omawia w nim zasady dokonywania wycinki zadrzewień przy okazji realizowanych inwestycji związanych z budową lub modernizacją dróg, uwzględniając ostatnie zmiany w ustawie o ochronie przyrody, mające istotne znaczenie dla ochrony drzew cennych przyrodniczo rosnących na terenie pasa drogowego. Komentarz adresowany jest do organów administracji oraz przedsiębiorców planujących realizację inwestycji drogowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX