Biadun Dobrawa, Ochrona wizerunku lekarza i pielęgniarki w kontaktach z pacjentem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Ochrona wizerunku lekarza i pielęgniarki w kontaktach z pacjentem

Coraz częściej osoby wykonujące zawód medyczny (przede wszystkim chodzi tu o lekarzy, pielęgniarki, położne oraz fizjoterapeutów) spotykają się z pytaniem o możliwość nagrania przez pacjenta przebiegu jego wizyty. Sprzyjają temu rozwój urządzeń elektronicznych (prawie każdy współczesny telefon posiada wbudowaną funkcję nagrywania) oraz większa świadomość posiadanych praw. Nie oznacza to jednak, że pacjent może wszystko. Czasem pacjenci, zachęceni informacjami i przykładami zawartymi na forach internetowych, dopuszczają się nagrywania bez zgody zainteresowanego. Nagrywanie „z ukrycia”, w tajemnicy stanowi nie tylko przejaw złych obyczajów, lecz także narusza zasady współżycia społecznego i obowiązujące normy etyczne. Ale czy takie zachowanie jest sprzeczne z prawem? Czy istnieje możliwość ustalenia granic pomiędzy osobami wykonującymi zawód medyczny a pacjentami, które pozwolą na podejmowanie czynności zawodowych z poszanowaniem praw obu stron?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX