Mejka Anna, Ochrona wierzyciela w małżeńskich umowach majątkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona wierzyciela w małżeńskich umowach majątkowych

Dzięki polskiemu ustawodawcy małżonkowie mają możliwość kształtowania łączącego ich ustroju majątkowego. Taka sytuacja rodzi jednak zagrożenie dla wierzycieli małżonków, tym poważniejsze, gdy małżonkowie będący dłużnikami odmawiają dobrowolnego spełnienia obciążającego ich świadczenia. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie środków, które przewiduje Kodeks rodzinny i opiekuńczy , dla ochrony interesów majątkowych osób trzecich wchodzących w stosunki prawne z osobami będącymi w związku małżeńskim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX