Kempiński Piotr, Ochrona stosunków umownych o podstawowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa dłużnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona stosunków umownych o podstawowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa dłużnika

I.Wprowadzenie

1. Wejście w życie 1.12.2021 r. nowelizacji ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – dalej pr. rest. – na mocy ustawy z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz ustawy z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw miało przede wszystkim na celu wprowadzenie systemu teleinformatycznego do obsługi postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

2. Obok rejestru nowelizacja dokonała także wielu innych zmian. Jedną z nich jest modyfikacja treści art. 256 pr. rest., chroniącego stosunki umowne dłużnika, który – mimo wad – był niezwykle ważny dla dotychczasowej praktyki postępowań restrukturyzacyjnych.

3. Wskazana zmiana odpowiada postanowieniom dyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20.06.2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX