Łobejko Zygmunt, Ochrona przedemerytalna w świetle zmian od 1 października 2017 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona przedemerytalna w świetle zmian od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r., wiek emerytalny wynosi: w przypadku kobiet 60, w przypadku mężczyzn – 65 lat. Pierwszymi osobami, które zakończą aktywność zawodową w tym wieku będą kobiety urodzone w 1957 r. oraz mężczyźni urodzeni w 1952 r. W świetle nowych regulacji po stronie pracodawców pojawiają się wątpliwości związane ze stosowaniem przepisu art. 39 k.p., dotyczącym ochrony przedemerytalnej. Komentarz oprócz omówienia zmian zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z nowymi przepisami dotyczącymi obniżenia wieku emerytalnego w kontekście szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX