Ochrona przeciwpożarowa budynków - OpenLEX

Gryguć Piotr, Ochrona przeciwpożarowa budynków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona przeciwpożarowa budynków

Komfortowa egzystencja człowieka wymaga spełnienia różnego rodzaju potrzeb. Najbardziej znaną klasyfikację potrzeb przedstawił A. H. Maslow . Jednak w ostatnim czasie wydarzenia związane m.in. z atakami terrorystycznymi spowodowały, że potrzeba bezpieczeństwa, opisana przez Maslowa jako potrzeba niższego rzędu, stała się istotniejsza niż estetyka i wygoda. Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z priorytetów w nowoczesnym budownictwie. Pod pojęciem bezpieczeństwa pożarowego należy rozumieć stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX