Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym w przypadku odwołania lub opóźnienia usługi transportowej - uprawnienia wynikające z rozporządzenia UE nr 181/2011

Prawo Unii Europejskiej z zakresu transportu autobusowego i autokarowego ma na celu zapewnienie pasażerom wysokiego poziomu ochrony, porównywalnego z innymi rodzajami transportu, np. transportu lotniczego, a także dostępnego wszędzie, gdzie podróżują. Oznacza to z jednej strony konieczność pełnego uwzględnienia ogólnych wymogów ochrony konsumentów, a z drugiej – uwzględnienie specyfiki sektora transportu drogowego, zdominowanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jakość świadczenia usług przewozu drogowego osób może stanowić również instrument wzmacniający uczciwą konkurencję. Natomiast z punktu widzenia ochrony praw pasażerów stanowi gwarancję pewności obrotu w zakresie rynku unijnych przewozów autobusowych i autokarowych.

Komentarz koncentruje się na wybranych uprawnieniach pasażerów w transporcie drogowym, dotyczących odwołania lub opóźniania w wykonaniu usługi. Wskazuje na zakres tych uprawnień, a także procedurę ich dochodzenia, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia właściwego dochodzenia praw pasażerów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?