Goławski Arkadiusz, Ochrona praw lokatorów - wypowiadanie umów najmu lokali mieszkalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 24 października 2015 r.
Autor:

Ochrona praw lokatorów - wypowiadanie umów najmu lokali mieszkalnych

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przewiduje określone formy ochrony praw lokatorów. Ochrona ta przejawia się w przyjętych rozwiązaniach prawnych zawartych w tej ustawie, dotyczących m.in. ograniczenia możliwości wypowiadania umów najmu lokalu mieszkalnego przez właściciela, ochrony wskazanego w niej kręgu osób przed eksmisją na bruk, prawa do lokalu socjalnego, ochrony przed nadmiernymi i niezapowiedzianymi podwyżkami czynszu. Te, jak również inne formy ochrony prawnej lokatorów przedstawia autor w niniejszym opracowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX