Ochrona pracy kobiet - OpenLEX

Ćwirko Halina, Ochrona pracy kobiet

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 16 czerwca 2013 r.
Autor:

Ochrona pracy kobiet

Od ochrony pracy młodocianych i kobiet zaczął się rozwój prawa pracy w świecie. Problem ochrony kobiet w procesach pracy nie stracił aktualności, ale nabrał jeszcze większej ostrości. Wynika to ze znacznego wzrostu zatrudnienia kobiet i ich roli, jaką odgrywają we współczesnym świecie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX