Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona pracowników przed smogiem

Od kilku lat za sprawą środków masowego przekazu dowiadujemy się, że w okresie jesienno-zimowym, w szczególności w dużych miejscowościach oraz na ich przedmieściach, występuje zjawisko smogu. Skąd się bierze? Czy jest groźne dla zdrowia? Jak się przed nim chronić? – to pytania, które najczęściej sobie zadajemy. A jak to jest w przypadku pracowników? Oczywiście pracownikowi smog szkodzi jak każdemu, ale przypatrzmy się sprawie od innej, szczególnej strony: czy pracodawca powinien – a może wręcz ma taki obowiązek – podejmować działania zmierzające do ochrony swych pracowników przed skażonym powietrzem, skądinąd niemającym żadnego związku z procesami technologicznymi występującymi w danym zakładzie pracy?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?