Jerzy Janusz, Ochrona powierzchni ziemi - remediacja zanieczyszczeń historycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 5 września 2016 r.
Autor:

Ochrona powierzchni ziemi - remediacja zanieczyszczeń historycznych

Komentarz omawia typowanie terenów zanieczyszczonych przed dniem 30 kwietnia 2007 r., gromadzenia informacji o nich oraz nakładania obowiązków związanych z naprawą ich stanu, tj. gleby, ziemi i wód gruntowych. Autor wyjaśnia pojęcia wprowadzone do p.o.ś. ustawą zmieniająca ten akt, wskazuje różnice w podejściu do obowiązku remediacji powierzchni ziemi w przepisach wspólnotowych i krajowym porządku prawnym. Część komentarza poświęcona jest gromadzeniu informacji przez właściwe organy i tworzenia przez nie rejestrów terenów zanieczyszczonych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX