Ochrona lekarza przed pacjentami uregulowana w Kodeksie karnym lub naruszenie czci i nietykalności cielesnej lekarza - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Ochrona lekarza przed pacjentami uregulowana w Kodeksie karnym lub naruszenie czci i nietykalności cielesnej lekarza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona lekarza przed pacjentami uregulowana w Kodeksie karnym lub naruszenie czci i nietykalności cielesnej lekarza

Komentarz przedstawia problematykę ochrony lekarza przed pacjentami w świetle przepisów prawa karnego. Scharakteryzowana została odpowiedzialność karna w odniesieniu do najczęściej popełnianych względem lekarzy przestępstw zniesławienia, znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Przedstawiono także sankcje przewidziane w prawie karnym za wskazane wyżej przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX