Lenczowska - Soboń Katarzyna, Ochrona karna płodu ludzkiego w aspekcie działań medycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona karna płodu ludzkiego w aspekcie działań medycznych

Komentarz omawia ochronę karną płodu ludzkiego w aspekcie działań medycznych. W opracowaniu przedstawiono sytuacje wyrządzenia szkody płodowi ludzkiemu przez lekarza, w procesie leczenia dziecka i jego matki. W opracowaniu opisano także szczególny problem prawny, jakim jest ustalenie od kiedy i w jakim zakresie przysługuje nienarodzonemu ochrona prawna. Wskazano również sytuacje, w których lekarz może ponieść odpowiedzialność karną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX