Podgórska-Rakiel Ewa, Ochrona innych członków rodziny korzystających z uprawnień rodzicielskich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Ochrona innych członków rodziny korzystających z uprawnień rodzicielskich

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie uprawnień ochronnych związanych z opieką na dziećmi, która wejdzie w życie 7 września 2019 r. , dokona małej rewolucji. Ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy objęte zostaną także inne niż pracownicy osoby, np. ciocia, brat, babcia. Chodzi o pracowników „innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego” . Przyznane tym osobom uprawnienia są analogiczne do przysługujących pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX