Ochrona dóbr osobistych pacjenta i jego bliskich - OpenLEX

Robaczyński Wojciech, Ochrona dóbr osobistych pacjenta i jego bliskich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona dóbr osobistych pacjenta i jego bliskich

Komentarz omawia zagadnienie ochrony dóbr osobistych pacjenta i jego bliskich. Wskazano przesłanki oraz środki niemajątkowej ochrony dóbr osobistych, a także środek ochrony majątkowej w postaci zadośćuczynienia. Opisano także możliwość żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych (odszkodowanie) oraz ochronę dóbr osobistych w związku ze śmiercią pacjenta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX