Czub-Kiełczewska Sylwia, Ochrona danych osobowych przy pobieraniu opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona danych osobowych przy pobieraniu opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania

Nie sposób znaleźć obszar działalności podmiotów publicznych, który nie byłby związany z przetwarzaniem danych osobowych. Realizacja obowiązku poboru opłat przez zarząd drogi lub zarządcę drogi także będzie wiązała się z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wydaniem kart parkingowych czy opłat dodatkowych w przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX