Klama Monika, Treścińska Iwona, Ochrona danych osobowych osób fizycznych w informacjach z KRK składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 24 maja 2018 r.
Autorzy:

Ochrona danych osobowych osób fizycznych w informacjach z KRK składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Komentarz wyjaśnia, jakie obowiązki – w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – dalej u.o.d.o. – ciążą na zamawiających prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którym powierzono dane osobowe znajdujące się w informacjach z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), składanych w ofertach. Komentarz podejmuje również tematykę dopuszczalności utajnienia pewnych danych w zaświadczeniach z KRK przez wykonawców składających oferty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX