Ochrona danych osobowych dłużnika - OpenLEX

Kania Marcin, Ochrona danych osobowych dłużnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona danych osobowych dłużnika

Bezspornym jest, iż zgodnie z treścią art. 509 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika, choć z pewnymi ograniczeniami, przenieść wierzytelność na osobę trzecią bądź też, posiadając tytuł wykonawczy, zlecić wybranemu przez siebie Komornikowi sądowemu wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika. Naturalnym jest więc, iż w każdym z takich przypadków pojawia się pytanie – co z ochroną danych osobowych dłużnika oraz ewentualną możliwością przetwarzania tych danych przez wierzyciela, komorników sądowych bądź też podmioty gospodarcze zajmujące się odzyskiwaniem wierzytelności?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX