Ogonowska Adrianna, Oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i ponowna ocena oddziaływania na środowisko – najczęściej spotykane błędy w postępowaniu.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i ponowna ocena oddziaływania na środowisko – najczęściej spotykane błędy w postępowaniu.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to instytucja prawna ochrony środowiska, której istota sprowadza się do dokonania oceny sposobu, w jaki planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko. Stanowi ona zbiór różnych czynności polegających na zdobyciu wiedzy o środowisku, prognozowaniu oddziaływań, weryfikacji twierdzeń wnioskodawcy, a także czynności związanych z zapewnieniem udziału społeczeństwa. Jej szczególnym rodzajem, który cechuje się pewnymi odrębnościami, jest ocena oddziaływania na obszar Natura 2000, czyli ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczona do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Wiele wątpliwości w praktyce wywołuje także ponowne przeprowadzenie procedury ocennej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX