Oceny kwalifikacyjne pracowników sądów i prokuratury - OpenLEX

Culepa Michał, Oceny kwalifikacyjne pracowników sądów i prokuratury

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Oceny kwalifikacyjne pracowników sądów i prokuratury

Pracownicy sądów i prokuratury, podobnie jak urzędnicy samorządowi i zatrudnieni w instytucjach państwowych podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Zasady oceniania zostały doprecyzowane ustawą o pracownikach sądów i prokuratury, która stanowi, że urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Natomiast szczegółowy tryb przeprowadzania oceny określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX