Jasztal Marek, Ocena wiarygodności sprawozdań

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ocena wiarygodności sprawozdań

W komentarzu zostały omówione zasady weryfikacji wiarygodności sprawozdań przygotowywanych przez jednostki sfery budżetowej, a więc sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych oraz wymaganych przez jednostki nadrzędne. Autor wskazuje obszary, w których należy dokonać weryfikacji powstawania ryzyka zaistnienia nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX